CMENA Privacyverklaring

Maart 2021
CMENA, statutair gevestigd te (3061 PB) Rotterdam hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers. CMENA verwerkt en beveiligt jouw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de wet en regelgeving rondom bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In dit Privacy Statement informeert CMENA je over de manier waarop CMENA je persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen.

Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op gebruik van de website www.cmena.nl

1. Welke gegevens gebruikt CMENA? a. Om gebruik te kunnen maken van CMENA moet je geregistreerd zijn bij CMENA.NL en een account hebben aangemaakt. Bij deze registratie zal je gevraagd worden bepaalde persoonsgegevens in te vullen. De gegevens waar het hier om gaat zijn:
-voornaam
-achternaam
-e-mailadres

Bij het verrichten van een betaling voor de diensten van CMENA wordt je bankrekeningnummer tijdelijk opgeslagen

Daarnaast kun je optioneel een koppeling maken met Facebook, waarbij je een aanvullend akkoord moet geven.

Wat zijn cookies?
Functionele/ sessie cookies:
CMENA maakt tijdens een lopende sessie gebruik van sessie-cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser of CMENA applicatie stuurt, zodat je gebruik van CMENA gedurende een sessie wordt vergemakkelijkt omdat je als je tijdens een sessie teruggaat naar een vorige pagina, de informatie van die vorige pagina nog steeds bekend is of om te voorkomen dat je steeds opnieuw moet inloggen.

CMENA maakt o.a. gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe regelmatig de dienst wordt gebruikt en bijvoorbeeld te analyseren welke pagina’s goed of slecht worden bekeken. Dit helpt ons de dienst verder te verbeteren.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
CMENA heeft jouw gegevens nodig (en gebruikt deze) in verband met de volgende doeleinden:
– je als gebruiker te kunnen identificeren,
-je te kunnen lokaliseren in het geval van netwerkstoringen;
-eventuele fraude te kunnen detecteren;
-het bedrag dat je beschikbaar hebt in je persoonlijke CMENA-account te beheren;
-de inhoud, de lay-out en de inrichting van CMENA te verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren;
-het faciliteren van het doen van betalingen vanuit het beschikbare tegoed op je persoonlijke CMENA- account en van directe betalingen.
-CMENA kan nieuwsbrieven naar je verzenden als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken of verlenen via je CMENA-account.

Bescherming van gegevens
CMENA maakt gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die wij ontvangen. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan onmiddellijk contact op met CMENA door een email te sturen naar info@cmena.nl

Inzicht en wijziging van jouw gegevens
Je kunt op elk moment inzage vragen in de (persoons- en transactie)gegevens die we van je verzamelen. Ook kan je een verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar CMENA, via het e-mailadres info@cmena.nl. Wij zullen binnen vier weken op je verzoek reageren.

Bewaartermijn van jouw gegevens
CMENA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de accountrelatie die CMENA met je heeft.

Aansprakelijkheid CMENA
CMENA heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt.
CMENA heeft ook geen zeggenschap over bepaalde sociale netwerken waarop CMENA beschikbaar is, bijvoorbeeld Facebook en Instagram.

CMENA accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Lees de privacy statements van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die CMENA zijn verwerkt.

Minderjarigen gebruikers die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt kunnen slechts een CMENA-account aanmaken met toestemming van zijn of haar ouders of voogd. Door een account bij CMENA aan te maken, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een CMENA-account aan te maken en communicatie van CMENA te ontvangen.

Wijziging Privacy Statement
Het kan voorkomen dat CMENA dit Privacy Statement in de toekomst zal uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Door na wijzigingen gebruik te maken van je CMENA- account ga je akkoord met een eventueel gewijzigd Privacy Statement.